Mapa Słubic

Przygraniczne położenie miasta stwarza ogromne możliwości sprzedaży, skierowanej do klientów zarówno z Polski jak i z Niemiec.
Miasto przyciąga szerokie grono inwestorów, którzy chcą należeć do Słubicko - Kostrzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Świadczy to
o prężnie rozwijającym się życiu gospodarczym Słubic oraz korzystnych warunkach oferowanych przez miasto. Porozumienie partnerskie
z sąsiadującym Frankfurtem nad Odrą gwarantuje swobodny przepływ kapitału oraz potencjalnych klientów. Planuje się uruchomienie komunikacji miejskiej Farnkfurt nad Odrą - Słubice Sąsiedztwo dróg
o znaczeniu transeuropejskim, odległość od planowanej autostrady A2 (Berlin – Poznań) to jedyne 3 km. Słubice to miasto posiadające najbliższe przejście graniczne dla jadących trasą nr 29 z Zielone Góry w kierunku Berlina.
W mieście mieści się placówka naukowa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i UAM w Poznaniu - Collegium Pollonicum. Fakt ten świadczy
o dużym gronie młodych klientów poszukujących wciąż nowej oraz urozmaiconej oferty produktów. Odległość od Farnkfurtu nad Odrą
100 metrów, Berlina 90 km, Zielonej Góry 90 km, Poznania 200 km