Otoczenie Galerii

Lokalizacja obiektu stwarza możliwości jego pełnej ekspozycji przestrzennej z każdej strony, bryłę ukształtowano w formie zwartej i miejscami ażurowej o wysokości nie przekraczającej 12,0 m. Główne wejście do budynku zaakcentowano przez dynamiczne ukształtowanie elewacji wejściowej. Pozostałe elewacje utrzymano w czytelnym układzie ze zróżnicowaniem wynikającym z układu funkcjonalnego oraz uwarunkowań historycznych. Budynek w swoim układzie przestrzennym jest zharmonizowany z nowoczesną zabudową Collegium Polonicum, jak również w mniejszym stopniu z zabudową historyczną północnej części, gdzie powiązanie to jest zaznaczone detalem elewacji nawiązującym do sąsiedniego budynku. Z uwagi na mocno rozbudowaną architekturę uczelni, obiekt zaprojektowano jako element uzupełniający istniejący układ architektoniczno - przestrzenny i zamknięcie kompozycyjne od strony zachodniej.

wizualizacje